PRESS ROOM

- Styczeń
Artykuły w czasopismach
Fun Club Fun Club 01 stycznia 2017
Bravo Girl Bravo Girl 01 stycznia 2017
Bravo Girl Bravo Girl 01 stycznia 2017
Bravo Girl Bravo Girl 01 stycznia 2017
Zdrowie Zdrowie 01 stycznia 2017
Twoje imperium Twoje imperium 23 stycznia 2017
Fakt Gwiazdy Fakt Gwiazdy 23 stycznia 2017
+ Luty
+ Marzec
+ Kwiecień
+ Maj
+ Czerwiec
+ Lipiec
+ Sierpień
+ Wrzesień
+ Październik
+ Listopad
+ Grudzień